ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


#ธรรมสำเร็จ ช่อง Online - ปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
Line ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
งดจัดงานผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
หนังสือสำคัญ "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


ข่าวสารบุญ


พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์  13 กันยายน 2563  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  อนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรม และศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ให้ตัวเอง ได้สร้างมหาทานบารมีให้กับตนเองและครอบครัว ขอพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บุญบารมี 30 ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ พรพระครูบาอาจารย์ พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยะญาณธมฺโม ให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน... ทุกๆ ประการ เงิน งาน ครอบครัว สุขภาพ ความรัก หน้าที่การงาน ขอพระพุทธองค์คุ้มครอง

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จ.ราชบุรี - มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่นมอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จ.ราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จ.ราชบุรี

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสนับสนุน บ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ - มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่นมอบทุนสนับสนุน บ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ

มอบทุนสนับสนุน บ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสนับสนุนบ้านเด็ก ธารน้ำใส จ.ลำพูน - มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนสนับสนุนบ้านเด็ก ธารน้ำใส จ.ลำพูน

มอบทุนสนับสนุนบ้านเด็ก ธารน้ำใส จ.ลำพูน

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนบ้านเด็กดี จ.เชียงใหม่ - มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนบ้านเด็กดี จ.เชียงใหม่

มอบทุนบ้านเด็กดี จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

อัศจรรย์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นอัศจรรย์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

อัศจรรย์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  ใส่บาตรพญากรรม ร่วมสร้างต้นบุญอัศจรรย์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อธิษฐานบุญแผ่นทองให้ดวงชะตา ปล่อยชีวิตสัตว์ ไถ่ชีวิตโค กระบือ หมู เป็ด ไก่

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

น้ำท่วมอีสาน ก.ย.62 - ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นน้ำท่วมอีสาน ก.ย.62 - ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พายุโพดุล ถล่มอีสาน ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 62 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก มูลนิธิศรีแก้วอริยะ .ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความลำบากนี้  ได้รวมน้ำใจพี่น้อง  เตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องใช้ พร้อมลงพื้นที่ ส่งตรงถึงพี่น้องที่เดือดร้อน ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ผ้าป่าพระปางห้ามญาติ พระสิวลีมหาโชค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นผ้าป่าพระปางห้ามญาติ พระสิวลีมหาโชค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา

 24-27 สิงหาคม 62 ผ้าป่าบุญ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์… พระพุทธรูปปางวันจันทร์… สร้างพระสิวลีมหาโชค… ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา… อธิษฐานบุญบารมี30 ทัศเปิดบุญเสริมดวง… สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา… เปิดญาณวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบุญตรัสรู้… ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

สงกรานต์ ๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นสงกรานต์ ๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

พิธีมหาบารมีบุญ... “สงกรานต์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

12-18 เมษายน 2562 สรงน้ำพระ กราบขอพรมหามงคล... พระสมเด็จองค์ปฐม 3 ปาง... พระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ... พระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์... พระอรหันต์ พระเกจิอาจารย์...
บรรพบุรุษต้นแบบอาชีพ... 
เสริมสร้างมหาบารมีบุญให้ตนเองและครอบครัว... เปิดมหาบารมี มหาโชค มหาลาภ... เปิดรับบุญบารมีปีใหม่...

ร่วมปฏิบัติธรรม 8-12 มี.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นร่วมปฏิบัติธรรม 8-12 มี.ค. 62 "บันทึกประวัติศาสตร์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์"

ขอเชิญญาติธรรมผู้สั่งสมบุญ บารมีแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ร่วมปฏิบัติธรรมบันทึกประวัติศาสตร์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์” อธิษฐานบารมีบุญ ขอความสำเร็จทุกๆ ประการ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง โดยพระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม  พระครูบาอาจารย์ สตรีผู้ปฏิบัติ บำเพ็ญ ธุดงค์ กว่ า 40 พรรษา พร้อมร่วมพิธีมหาบารมี 30 ทัศ… เสริมบารมีบุญ เปิดบุญ เปิดปาฏิหาริย์ แก้ไขดวงชะตา สร้างมหามงคลให้ชีวิต

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ขอกราบแสดงความอาลัย ต่อการถึงแก่มรณภาพของ. พระธรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญญาคโม)ขอกราบแสดงความอาลัย ต่อการถึงแก่มรณภาพของ พระธรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญญาคโม)

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ .ขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ขอกราบแสดงความอาลัย ต่อการถึงแก่มรณภาพของ. พระธรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญญาคโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อดีตเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 อดีตองค์ที่ปรึกษามูลนิธิศรีแก้วอริยะ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้จัดงานบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ผ้าป่าสามัคคี นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างศาลาพระใหญ่ พระสังกัจจายน์ พระโพธิสัตว์กวนอิม หลวงปู่มั่น บรรพบุรุษต้นแบบอาชีพชาวนา แม่ค้า ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นพิธีเททองพระสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์”

พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศลโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศลarticle

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ .ขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมใจร่วมสวดมนต์อธิษฐาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงได้นำพาไพร่ฟ้าประชาชน ภายใต้ร่มพระบารมี ที่ทรงงานหนักกว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ... ประธานพรทิพย์ ศรจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
พร้อมด้วยคณะญาติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางมอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  .ขอนแก่น ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมดูแลสังคมสร้างความดีต่อไป
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดงมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง

เจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จังหวัดขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  ส่งมอบเงินและสิ่งของ อุปโภค บริโภค ร่วมจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่กำลังใต้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยะญานธมฺโม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม ร่วมทำพิธีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศหรือบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เดือนมีนาคม 2563 ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เดือนมีนาคม 2563

 มี.ค.63 ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น สร้างพระปางอุ้มบาตร (พระประจำวันพุธ) ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา อาคารที่พักนักปฏิบัติธรรม

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

8-12 มี.ค.62 เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น8-12 มี.ค.62 เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 8-12 มีนาคม 62  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น อนุโมทนาบุญทุกท่าน ในการสร้างมหาบุญ มหาบารมีในครั้งนี้

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมลงนามถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพสกนิกรชาวขอนแก่น มากกว่า 3,000 คน พร้อมร่วมทำโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นพิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น ได้ทำพิธีมหาบุญ มหาบารมีอันยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่มวลมหาชน เจิมฆ้องใหญ่มหามงคล ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม อธิษฐานถวายเป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

 

พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"

อธิษฐานบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์... เททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีพระเทพพุทธิมุนี  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานในพิธี

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 อนุโมทนาบุญกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ร่วมมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อปลูกสร้างความร่มรื่นและผลกล้วยไว้ร่วมบุญบารมี 30 ทัศ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน

คณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ร่วมปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน โดยมีพระอาจารย์แม่อมิตา  อริยะญานธมฺโม นำอธิษฐานบารมีบุญถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุญบารมีให้แก่ทุกคน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีเปิดถนนบุญบันดาลโชค ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนพิธีเปิดถนนบุญบันดาลโชค ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  คณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา ในการสร้างมหาบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายถนนบุญบันดาลโชค เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่ออธิษฐานบารมีบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพจับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ ในพิธีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณงามความดีในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสัมมาอาชีวะ ตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตแก้วสารพัดนึกขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

ประมวลภาพขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตแก้วสารพัดนึก" วันที่ 1-7 กันยายน 2559 อนุโมทนาบุญใหญ่กับทุกๆ ท่าน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีพระเทพพุทธิมุณี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะญาติร่วมพิธีอย่างคับคั่ง เป็นมหาบารมีบุญใหญ่ร่วมกัน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายนมอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนฝางวิทยายน 25 รุ่น 5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นarticle

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ท่านประธานพรทิพย์  ศรจันทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกท่านได้สร้างความดีต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

คณะผู้บริหารมูลนิธิศรีแก้วอริยะ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ... ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  เจ้าหน้าที่  อาสาสมัครมูลนิธิ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  "บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"  ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ชีวิต และจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้านอย่างเต็มที่  พร้อมทั้งนำพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่ให้กับบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ เยาวชนได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีอย่างแท้จริง

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความดี สังคมแห่งการแบ่งปัน และได้สนับสนุนองค์กรต่างๆ เสมอมา เนื่องในโอกาสนี้ได้จัดมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการโครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ โดยใช้หลักธรรมของพุทธองค์ เพื่อนำทางสู่ความสุขอย่างแท้จริง  ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   จังหวัดอุบลราชธานี

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนเรียนเชิญร่วม แข่งขันทำพานบายศรี

 เรียนเชิญร่วมแข่งขัน "ทำพานบายศรี" ชิงเงินรางวัลร่วม 30,000 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พร้อมร่วมอธิฐานบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้กับตัวเองและครอบครับ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

5 ธันวาคม 2557 มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรมูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณมณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ  ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิศรีแก้วอริยะวาระใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่article

เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศรีแก้วอริยะได้ดำเนินการเลือกตั้ง และยื่นเสนอจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ตามข้อบังคับในหมวดที่ 5 ข้อที่ 12

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่นมอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพรูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557 มอบทุนมอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ทอดกฐินวัดป่าศิริวันวนาราม จ.ขอนแก่นทอดกฐินวัดป่าศิริวันวนาราม จ.ขอนแก่น ประจำปี 2556

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทอดกฐินวัดป่าศิริวันวนาราม ประจำปี พ.ศ.2556 นำโดยท่านรองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ คุณอมร  ภาดี ร่วมกับคณะญาติธรรมร่วม 1,000 คน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557โรงทานอิ่มบุญ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 รองประธานลนิธิคุณอมร ภาดี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จังหวัดขอนแก่น จัดโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต ร่วมงานบุญมหากุศลในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่มอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่ 2557

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คุณพรทิพย์ ศรจันทร์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ จ.เชียงใหม่

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออก 2556คาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออก 2556

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น อ.อุทิศ รัตนไทรแก้ว จัดคาราวาน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ และใกล้เคียง

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุน เสื้อผ้า อาหาร เครื่องใช้ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานีมอบทุน จ.อุดรธานี

 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาท่านรองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ คุณอมร ภาดี และคุณพีระ นะคะจัด ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี พร้อมด้วยสิ่งของ เสื้อผ้าและอาหารต่างๆ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ 2557

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 คุณอมร ภาดี และคุณพีระ นะคะจัด รองประธานมูลิธิศรีแก้วอริยะได้มอบสิ่งของและทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของตำรวจเนื่องในวันตำรวจ และยังร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งปรึกษาหารือถึงความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุรินทร์ 2556

คุณพีระ นะคะจัด รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น นำทีมงานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือ แจกถุงยังชีพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ สร้างความยินดีและปราบปลื้มใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต จ.สุรินทร์ เป็นอย่างมาก

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เข้ากราบนมัสการคณะพระเถรานุเถระ เพื่อความเป็นสิริมงคลมูลนิธิศรีแก้วอริยะ เข้ากราบนมัสการคณะพระเถรานุเถระ เพื่อความเป็นสิริมงคลarticle

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เข้ากราบนมัสการคณะพระเถรานุเถระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระวันสำคัญต่างๆ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ประมวลภาพงานบุญผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมาธิอริยะลีลานาโน 8-12 พ.ค. 2558ประมวลภาพงานบุญผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมาธิอริยะลีลานาโน 8-12 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนามหาบุญใหญ่ในครั้งนี้กับทุกๆ ท่าน ที่ได้มาร่วมสร้างมหาบารมีในครั้งนี้...ขอมหาบุญ บารมีอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ทุกท่านสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ได้หลุดพ้นพันธนาการอันเศร้าหมอง เป็นอาจิณไตยของความทุกข์ ขอผืนแผ่นดินแห่งบุญศูนย์รวมของความดี ประทานให้ทุกท่านที่ร่วมสร้างมหาบุญบารมี มาไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด เป็นมหาทานบารมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ให้มีแต่ความดีบังเกิด ที่น้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้สุข สำเร็จ สมหวัง ทุกประการเทอญ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชarticle

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เป็นเจ้าภาพในพิธีถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 #ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  .ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆ และดูแลเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมในการศึกษา เพื่อเติบโต ใช้ชีวิตให้เป็นคนเก่ง คนดีในสังคมต่อไป
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ผ้าป่าสามัคคี ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นผ้าป่าสามัคคี ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผ้าป่าสามัคคี ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น สร้างศาลาพระใหญ่ สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม พระสังกัจจายน์ หลวงปู่มั่น นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างบรรพบุรุษต้นแบบอาชีพ ชาวนา แม่ค้า ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ได้จัดกิจกรรม “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ประมวลภาพ ส.ค. ๖๐ ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนประมวลภาพ ส.ค. ๖๐ ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ประมวลภาพผ้าป่าสิงหาคม ๖๐ บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม พร้อมสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรัตนมหาบารมี ๓๐ ทัศครั้งที่ ๒ พร้อมกัน ๙ องค์ 

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่นโครงการสร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์article

ประมวลภาพงานบุญผ้าป่าสร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรมร่วมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ บุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

อธิษฐานบารมีสร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นอธิษฐานบารมีสร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์

คณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาในความดี และมุ่งมั่นสร้างบุญบารมีทุกท่าน ขอเชิญรวมพลังอธิษฐาน สร้างมหาบารมีให้กับตนเองและครอบครัว ผ้าป่าสามัคคี สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน .กระนวน .ขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศล ตักบาตรเทโวโรหณะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นโรงทานมหากุศล ตักบาตรเทโวโรหณะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้จัดโรงทานมหากุศล และร่วมตักบาตรเทโวโรหณะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทันโรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  จัดโรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน และร่วมสวดมนต์  ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น พร้อมกับจัดโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนและนักปฏิบัติธรรม

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ร่วมถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.จอนแก่น เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่นตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

เนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบเอ็ด มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานพุทธประเพณี เป็นมหาบุญมหากุศลร่วมกัน

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นร่วมทำบุญกฐินสมทบ ณ วัดโพธิ์ชัย

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐินสมทบบำรุงศาสนสถาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์มอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา พร้อมด้วยเสื้อผ้า สิ่งของจำเป็นต่างๆ และจัดอบรมธรรมะเบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังใจ ฟื้นฟูจิต อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมามอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าและอาสาสมัคร ร่วมมอบทุนช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมฝึกสมาธิฟื้นฟูจิต ให้กับผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานีมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณงามความดี และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการร่วมสร้างสังคมแห่งความดี สังคมแห่งการแบ่งปัน มอบทุนและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีมอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน และมอบทุนสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษากับเด็กผู้ยากไร้ พร้อมทั้งอบรมธรรมะ และสอนการฝึกสมาธิ เพื่อเด็กนำไปใช้ในการใช้ชีวิตต่อไป

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นมอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์... โรงพยาบาลขอนแก่น... อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน... ที่สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดมา...

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ประมวลภาพผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ส.ค.2558ประมวลภาพผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ส.ค.2558

เมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริ ยะลีลานาโน ได้จัดงานบุญผ้าป่ามหาบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์... นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนและสร้างพระ 84,000 องค์...เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มหากุศลที่ยิ่งใหญ่และด้วยปณิธานพระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมโม  ได้สร้างบุญแห่งภพชาติอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์...ที่ได้เสียสละทุกสิ่งทุกประการของแต่ละชาติภพ เพื่อค้นหาโมกขธรรมแห่งการหลุดพ้น จนไม่อาจพรรณาได้ จึงกลายเป็นบุญมหาบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ แห่งบุญบารมี 30 ทัศ.

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ประมวลภาพมอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ประมวลภาพมอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์  มีทั้งเด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชรา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือภัยแล้ง 17 หมู่บ้านใน อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 คุณพีระ นะคะจัด รองประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ อาหาร และเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ณ บริเวณตลาดเก่าใน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายร่วม 30 ล้านบาทและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยมีนายรัชชัย วัฒนไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอู่ทอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญผ้าป่าสามัคคี บุญมหาบารมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญผ้าป่าสามัคคี บุญมหาบารมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ในวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกอมตะจักรวาล" บรรจุอัฐิธาตุ อธิฐานบารมี 30 ทัศ นำส่งดวงวิญญาณญาติผู้ล่วงลับ นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน บวชพระภิกษุ บวชสามเณร บวชชี บวชฤาษี บวชชีพราหมณ์ บวชมหาเทพ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

แข่งขันไก่ย่าง ส้มตำ ทำบายศรี ทำข้าวจี่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นแข่งขันส้มตำ ไก่ย่าง ทำบายศรี ทำข้าวจี่

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมมหกรรมแข่งขันไก่ย่าง ส้มตำ ทำบายศรี ทำข้าวจี่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ชิงเงินรางวันกว่า 50,000 บาท พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

ผ้าป่าที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะผ้าป่าที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐาน

เมื่อวันที่ 23-24 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิศรีแก้วอริยะได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จัดซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ณ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโ

Line id : @AriyaLine

https://lin.ee/9xG2xfC

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th