ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
หนังสือสำคัญ  "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
วารสาร ส.ม.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


คำถาม - คำตอบ

 

1. ถ้ามีคนมาแจกซองผ้าป่า  แล้วเราควรทำบุญด้วยหรือไม่ ?

ตอบ คำว่าควรหรือไม่ อยู่ที่ว่าตัวเองอยู่จิตใจดีหรือเปล่า อยากทำหรือไม่อยากทำ ถ้าพิจารณาแล้วสมควรเชื่อจึงทำ เพราะพระพุทธองค์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจึงเชื่อ  แต่ต้องอธิษฐานในบุญที่ได้กระทำนั้น 


2. เมื่อมีญาณพิเศษในตัวแล้ว  มีคนแนะนำว่าต้องไปขึ้นขันธ์พานครอบครู  เราควรไปทำหรือไม่อย่างไร ?

ตอบ ควรหรือไม่ต้องดูที่ว่าไปทำสถานที่ไหน หากมีจิตที่ดีแล้ว แม้ถือดินเม็ดเดียวก็เท่ากับขึ้นพานขอญาณความดี ซึ่งอยู่ที่ตัวบุคคลว่าดีแบบไหน  เพราะแม้ว่าจะได้ญาณพิเศษ แต่ทำตนเป็นใหญ่ อวดอุตริมนุษยธรรม เหนือกว่าพระพุทธองค์ ก็ถือว่าไม่ควรกระทำ

  

3. ทำไมบางคนบอกว่ากรรมตัดได้  แต่บางคนบอกว่ากรรมตัดไม่ได้แท้จริงเป็นเช่นไร ?

ตอบ กรรมมีทั้งที่ตัดได้และตัดไม่ได้ เพราะกรรมแปลว่าการกระทำ ดังนั้นกรรมที่ตัดได้เช่น กรรมหิวข้าวก็ไปกิน กรรมปวดท้องปวดถ่ายก็แก้ได้ แต่กรรมที่แก้ไม่ได้ เช่นกรรมการเกิด กรรมการแก่ กรรมการตาย  กรรมเหล่านี้แก้ไม่ได้เป็นต้น


4. ทำบุญกับมูลนิธิ  สถานสงเคราะห์  โรงเรียน วัด ได้ผลบุญต่างกันหรือไม่  อย่างไร ? 

ตอบ ผลบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่  แต่อยู่ที่ผู้ที่ทำมีจิตใจเป็นเช่นไร  พอใจจะให้หรือไม่ และอยู่ที่ผู้ส่งบุญ เพราะบุญเกิดที่ใจดี กายดี วาจาดี เท่านั้น


5. ทำไมคนปัจจุบันจึงเกิดมาหลายเพศ ?

ตอบ  เพราะกรรม  ซึ่งกรรมนี้มีหลายสาเหตุ เช่น กรรมการอธิษฐาน  กรรมที่หาช่องเกิดตามที่ต้องการไม่ได้  กรรมเรื่องฮอร์โมนเพศ  กรรมเรื่องการตำหนิบุคคลอื่น  หรือกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


6. ทำไมสมัยพุทธกาลจึงมีผู้ที่สำเร็จอรหันต์ได้ไว แล้วปัจจุบันจะสามารถสำเร็จอรหันต์ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ในสมัยพุทธกาลมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอน  พร้อมทั้งสามารถเพ่งให้สำเร็จได้  แต่ในปัจจุบันการที่สำเร็จอรหันต์ก็สามารถทำได้  แต่ต้องพบกับผู้ที่สำเร็จมาก่อน  เหมือนตอนที่เราจะเรียนปริญญาเอก  ทั้งที่การศึกษาสูงสุดที่ปริญญาเอก  ครูที่จะสอนให้ก็ต้องจบปริญญาเอกเช่นกัน  ดังนั้น  ความสำคัญจึงอยู่ที่การแก้อารมณ์กรรมฐาน  เพ่งพลังญาณและชาติให้สำเร็จได้

 

 สอบถามเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดคำถาม - คำตอบ
Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th