ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


#ธรรมสำเร็จ  ช่อง Online - ปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
Line ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
งดจัดงานผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
หนังสือสำคัญ  "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


คำถาม - คำตอบ

 

1. ถ้ามีคนมาแจกซองผ้าป่า  แล้วเราควรทำบุญด้วยหรือไม่ ?

ตอบ คำว่าควรหรือไม่ อยู่ที่ว่าตัวเองอยู่จิตใจดีหรือเปล่า อยากทำหรือไม่อยากทำ ถ้าพิจารณาแล้วสมควรเชื่อจึงทำ เพราะพระพุทธองค์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจึงเชื่อ  แต่ต้องอธิษฐานในบุญที่ได้กระทำนั้น 


2. เมื่อมีญาณพิเศษในตัวแล้ว  มีคนแนะนำว่าต้องไปขึ้นขันธ์พานครอบครู  เราควรไปทำหรือไม่อย่างไร ?

ตอบ ควรหรือไม่ต้องดูที่ว่าไปทำสถานที่ไหน หากมีจิตที่ดีแล้ว แม้ถือดินเม็ดเดียวก็เท่ากับขึ้นพานขอญาณความดี ซึ่งอยู่ที่ตัวบุคคลว่าดีแบบไหน  เพราะแม้ว่าจะได้ญาณพิเศษ แต่ทำตนเป็นใหญ่ อวดอุตริมนุษยธรรม เหนือกว่าพระพุทธองค์ ก็ถือว่าไม่ควรกระทำ

  

3. ทำไมบางคนบอกว่ากรรมตัดได้  แต่บางคนบอกว่ากรรมตัดไม่ได้แท้จริงเป็นเช่นไร ?

ตอบ กรรมมีทั้งที่ตัดได้และตัดไม่ได้ เพราะกรรมแปลว่าการกระทำ ดังนั้นกรรมที่ตัดได้เช่น กรรมหิวข้าวก็ไปกิน กรรมปวดท้องปวดถ่ายก็แก้ได้ แต่กรรมที่แก้ไม่ได้ เช่นกรรมการเกิด กรรมการแก่ กรรมการตาย  กรรมเหล่านี้แก้ไม่ได้เป็นต้น


4. ทำบุญกับมูลนิธิ  สถานสงเคราะห์  โรงเรียน วัด ได้ผลบุญต่างกันหรือไม่  อย่างไร ? 

ตอบ ผลบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่  แต่อยู่ที่ผู้ที่ทำมีจิตใจเป็นเช่นไร  พอใจจะให้หรือไม่ และอยู่ที่ผู้ส่งบุญ เพราะบุญเกิดที่ใจดี กายดี วาจาดี เท่านั้น


5. ทำไมคนปัจจุบันจึงเกิดมาหลายเพศ ?

ตอบ  เพราะกรรม  ซึ่งกรรมนี้มีหลายสาเหตุ เช่น กรรมการอธิษฐาน  กรรมที่หาช่องเกิดตามที่ต้องการไม่ได้  กรรมเรื่องฮอร์โมนเพศ  กรรมเรื่องการตำหนิบุคคลอื่น  หรือกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


6. ทำไมสมัยพุทธกาลจึงมีผู้ที่สำเร็จอรหันต์ได้ไว แล้วปัจจุบันจะสามารถสำเร็จอรหันต์ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ในสมัยพุทธกาลมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอน  พร้อมทั้งสามารถเพ่งให้สำเร็จได้  แต่ในปัจจุบันการที่สำเร็จอรหันต์ก็สามารถทำได้  แต่ต้องพบกับผู้ที่สำเร็จมาก่อน  เหมือนตอนที่เราจะเรียนปริญญาเอก  ทั้งที่การศึกษาสูงสุดที่ปริญญาเอก  ครูที่จะสอนให้ก็ต้องจบปริญญาเอกเช่นกัน  ดังนั้น  ความสำคัญจึงอยู่ที่การแก้อารมณ์กรรมฐาน  เพ่งพลังญาณและชาติให้สำเร็จได้

 

 สอบถามเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดคำถาม - คำตอบ
Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th