ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


#ธรรมสำเร็จ  ช่อง Online - ปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
Line ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
งดจัดงานผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
หนังสือสำคัญ  "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


ปาฏิหาริย์แห่งบุญ

 

ปาฏิหาริย์การปฏิบัติสมาธิอริยะลีลานาโน


ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะนั้น

ชีวิตดิฉันมีแต่ความล้มเหลวตกต่ำ มีทุกข์มากจนอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา

ทั้งเรื่องแม่ป่วยไม่มีเงินรักษา แฟนก็ขอเลิก เรื่องงานเขาก็โกงเงินเดือน ซ้ำยังถูกไล่ออกอีก

ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็จะมีปัญหากับคนอื่นไปหมด จนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้

ก็ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับกองทุกข์ ไม่อยากทำอะไรสักอย่าง คิดว่าจะแก้ด้วยการดื่มสุรา

เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน ขับรถซิ่งไม่ห่วงตัวเอง เพราะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ทุกข์

กว่าตนเองอีกแล้ว จนวันหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปกราบพระคุณท่านพระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม

โดยมีเพื่อนพาไป ซึ่งดิฉันเองก็คิดไม่ออกเลยว่าเวลาทุกข์ควรจะไปที่ไหนหรือปรึกษาใคร

เพราะตั้งแต่เกิดมาสถานที่ ที่ไปน้อยที่สุดคือ วัด แต่เมื่อได้มาพบแล้ว พระคุณท่านพระอาจารย์แม่

ท่านก็ถามว่า "ทำไมปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับทุกข์ขนาดนั้นล่ะลูก" แค่คำเดียวที่ท่านพูด น้ำตาดิฉัน

ก็หลั่งไหลพรั่งพรูออกมา อย่างกับเขื่อนพัง เพราะช่วงที่สบายไม่เคยได้เห็นพระ เห็นวัด พอมีทุกข์ เพื่อน

หรือญาติก็หนีหาย แต่กลับมีพระคุณท่านพระอาจารย์แม่ที่ถามถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในจิต

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันประสบปัญหา สุดท้ายดิฉันได้เล่าปัญหาทั้งหลายให้ท่านฟังอย่างไม่มีปิดบัง

ท่านก็ให้ความรู้อันเป็นปัญญาในการแก้ปัญหา

และนั่งสมาธิแบบที่ดิฉันไม่เคยเจอมาก่อน เป็นสมาธิที่เข้าถึงได้เร็ว ดับทุกข์ คว่ำบาตรโลก

ในเวลาเพียงไม่กี่นาที การทำมหาบารมี 30 ทัศให้แม่และตัวเองทำให้ดิฉันเห็นปาฏิหาริย์มากมาย

เพราะแม่ที่นอนป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลับเริ่มขยับและลุกขึ้นมาทานข้าวได้

ตลอดช่วงเวลา 7 วันที่ดิฉันเข้ากรรมฐาน เหมือนดิฉันได้หลุดออกจากพันธนาการความทุกข์

เพราะดิฉันแทบจะถามหาทุกข์ไม่เจอ แถมยังได้ญาณกสิณ ได้อารมณ์ปิติ

อารมณ์สุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ พระธรรมที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินได้ฟัง  ซึ่งเป็นพระธรรมที่เข้าใจง่าย

เห็นแจ้งโลก นำไปใช้ได้จริงและเข้าใจสัจธรรมความจริงในโลก

ซึ่งพระคุณท่านพระอาจารย์แม่ท่านได้สละชีวิตไปค้นหาโมกขธรรมนี้กว่า 40 พรรษา


ดิฉันมองไปรอบๆ เห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะทุกคนที่อาสามาทำงาน ต่างก็มีความมุ่งมั่น

ตั้งใจทำงานอย่างใจดี เพราะผู้ที่จะมาทำงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะจะได้ฝึกสมาธิ เรียนธรรมะ

ฝึกทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และความเมตตา เข้าใจถึงสัจธรรมของโลก และก็ทำงานอย่างมีความสุข

ส่วนตัวดิฉันเองก็รู้สึกว่าใจดีมากขึ้น จะพูดจะทำอะไรก็มีสติมากขึ้น ไม่ใจร้อน ไม่ไปติดบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

เหมือนอย่างที่เป็นก่อนหน้านี้ นี่แหละคะพลังของสมาธิอริยะลีลานาโน 

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสและปฏิบัติสมาธิอริยะลีลานาโนที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะด้วยกันนะคะ

 

น.ส.คันธรัตน์  สะสงค์หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th