ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
หนังสือสำคัญ  "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
วารสาร ส.ม.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


ปาฏิหาริย์แห่งบุญ

 

ปาฏิหาริย์การปฏิบัติสมาธิอริยะลีลานาโน


ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะนั้น

ชีวิตดิฉันมีแต่ความล้มเหลวตกต่ำ มีทุกข์มากจนอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา

ทั้งเรื่องแม่ป่วยไม่มีเงินรักษา แฟนก็ขอเลิก เรื่องงานเขาก็โกงเงินเดือน ซ้ำยังถูกไล่ออกอีก

ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็จะมีปัญหากับคนอื่นไปหมด จนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้

ก็ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับกองทุกข์ ไม่อยากทำอะไรสักอย่าง คิดว่าจะแก้ด้วยการดื่มสุรา

เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน ขับรถซิ่งไม่ห่วงตัวเอง เพราะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ทุกข์

กว่าตนเองอีกแล้ว จนวันหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปกราบพระคุณท่านพระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม

โดยมีเพื่อนพาไป ซึ่งดิฉันเองก็คิดไม่ออกเลยว่าเวลาทุกข์ควรจะไปที่ไหนหรือปรึกษาใคร

เพราะตั้งแต่เกิดมาสถานที่ ที่ไปน้อยที่สุดคือ วัด แต่เมื่อได้มาพบแล้ว พระคุณท่านพระอาจารย์แม่

ท่านก็ถามว่า "ทำไมปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับทุกข์ขนาดนั้นล่ะลูก" แค่คำเดียวที่ท่านพูด น้ำตาดิฉัน

ก็หลั่งไหลพรั่งพรูออกมา อย่างกับเขื่อนพัง เพราะช่วงที่สบายไม่เคยได้เห็นพระ เห็นวัด พอมีทุกข์ เพื่อน

หรือญาติก็หนีหาย แต่กลับมีพระคุณท่านพระอาจารย์แม่ที่ถามถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในจิต

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดิฉันประสบปัญหา สุดท้ายดิฉันได้เล่าปัญหาทั้งหลายให้ท่านฟังอย่างไม่มีปิดบัง

ท่านก็ให้ความรู้อันเป็นปัญญาในการแก้ปัญหา

และนั่งสมาธิแบบที่ดิฉันไม่เคยเจอมาก่อน เป็นสมาธิที่เข้าถึงได้เร็ว ดับทุกข์ คว่ำบาตรโลก

ในเวลาเพียงไม่กี่นาที การทำมหาบารมี 30 ทัศให้แม่และตัวเองทำให้ดิฉันเห็นปาฏิหาริย์มากมาย

เพราะแม่ที่นอนป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลับเริ่มขยับและลุกขึ้นมาทานข้าวได้

ตลอดช่วงเวลา 7 วันที่ดิฉันเข้ากรรมฐาน เหมือนดิฉันได้หลุดออกจากพันธนาการความทุกข์

เพราะดิฉันแทบจะถามหาทุกข์ไม่เจอ แถมยังได้ญาณกสิณ ได้อารมณ์ปิติ

อารมณ์สุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ พระธรรมที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินได้ฟัง  ซึ่งเป็นพระธรรมที่เข้าใจง่าย

เห็นแจ้งโลก นำไปใช้ได้จริงและเข้าใจสัจธรรมความจริงในโลก

ซึ่งพระคุณท่านพระอาจารย์แม่ท่านได้สละชีวิตไปค้นหาโมกขธรรมนี้กว่า 40 พรรษา


ดิฉันมองไปรอบๆ เห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะทุกคนที่อาสามาทำงาน ต่างก็มีความมุ่งมั่น

ตั้งใจทำงานอย่างใจดี เพราะผู้ที่จะมาทำงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะจะได้ฝึกสมาธิ เรียนธรรมะ

ฝึกทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และความเมตตา เข้าใจถึงสัจธรรมของโลก และก็ทำงานอย่างมีความสุข

ส่วนตัวดิฉันเองก็รู้สึกว่าใจดีมากขึ้น จะพูดจะทำอะไรก็มีสติมากขึ้น ไม่ใจร้อน ไม่ไปติดบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

เหมือนอย่างที่เป็นก่อนหน้านี้ นี่แหละคะพลังของสมาธิอริยะลีลานาโน 

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสและปฏิบัติสมาธิอริยะลีลานาโนที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะด้วยกันนะคะ

 

น.ส.คันธรัตน์  สะสงค์หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th