ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


#ธรรมสำเร็จ  ช่อง Online - ปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
Line ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
งดจัดงานผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
หนังสือสำคัญ  "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น  มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


มูููลนิธิศรีแก้วอริยะ : กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ช่วยเด็กด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา โรงทาน ช่วยผู้ประสบภัย อบรมคุณธรรมบัณฑิต ช่วยเด็กกำพร้า ส่งเสริมการตักบาตร ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือคนชรา ต้นกล้าแห่งความดี ผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนา กฐ


โครงการผ้าป่า ทำนุบำรุงพระศาสนา ร่วมสร้างโลกแห่งความดีผ้าป่า ทำนุบำรุงพระศาสนา

โครงการผ้าป่าทำนุบำรุงพระศาสนา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมสร้างสังคมแห่งความดี โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านวัด โรงเรียน ชุมชนต่างๆ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจกัน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสมาธิอริยะลีลานาโนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมarticle

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและโครงการใจดี สติ รู้ วิปัสสนากรรมฐาน สร้างญาณปัญญา มูลนิธิศรีแก้วอริยะจัดการอบรม บรรยายธรรม และให้ความรู้ในเรื่องของระบบการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แก่นักปฏิบัติธรรมและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการไปทั่วประเทศและทั่วโลก

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า มอบทุน อบรมคุณธรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสarticle

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลน ตามพื้นที่ห่างไกล และตามสถานที่ต่างๆ มูลนิธิศรีแก้วอริยะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า มอบทุนการศึกษา อบรมคุณธรรม  จัดปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส สามารถเรียนหนังสือ ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมให้เป็นคนดีของสังคมโลกต่อไป

 

มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส อบรมคุณธรรมมอบทุนการศึกษาarticle

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน นักเรียนที่เรียนเก่ง และที่มีคุณธรรม เป็นคนดี สร้างความดีให้แก่สังคม เพื่อให้เด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์โลกได้ โดยมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ได้จัดมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ และจัดโครงการปฏิบัติธรรมให้

โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุขยิ้มใจดีไปทั่วโลกโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุขยิ้มใจดีไปทั่วโลก มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เป็นโครงการที่จัดโรงทานออกไปให้ความช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤติที่มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น หรือส่วนที่ขาดแคลน ตลอดจนจัดทำโรงทานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานบุญ งานกุศลต่างๆ และจัดปฏิบัติธรรม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติในภาวะวิกฤติต่างๆ อาทิเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น  ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดอบรมวิชาชีพ และจัดปฏิบัติธรรม

อบรมคุณธรรมบัณฑิต เพื่อให้เป็นคนเก่งและดี ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอบรมคุณธรรมบัณฑิต

โครงการบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมคุณธรรมให้กับบัณฑิต นักศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม ให้รู้จักใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิต และในหน้าที่การงานต่อไป เพื่อเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมแห่งความดีร่วมกัน

ทำบุญ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า เลี้ยงอาหาร มอบทุน ตามสถานสงค์เคราะห์ และสถานที่ต่างๆทำบุญ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า มอบทุน เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า และสถานสงค์เคราะห์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกถูกทอดทิ้งจากสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม และฟื้นฟูสภาพจิตใจ อบรมคุณธรรม ปฏิบัติธรรม

มหากฐิน พลิกโลก ร่วมสร้ามมหาบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำได้ยากมหากฐิน พลิกโลก

เพื่อสร้างมหาบุญ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกัน ซึ่งกฐินจะมีได้แค่ปีละ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัด สามารถมีประธานกฐินได้แค่คนเดียว ซึ่งเป็นบุญที่ทำได้ยาก และมีอานิสงฆ์มากมาย มหาศาลเกินจะประมาณได้ พร้อมทั้งจัดบรรยายธรรม และปฏิบัติธรรม

ตักบาตร สร้างมหาทานบารมี เป็นโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรตักบาตร สร้างมหาทานบารมี

โครงการตักบาตร เป็นการส่งเสริมการประเพณีตักบาตร ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชนชาติไทย และชาวโลกตลอดไป เนื่องจากปัจจุบันชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเหมือนในอดีต โครงการนี้จึงช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป 

ช่่วยเหลือคนพิการ มอบทุน ฝึกวิชาชีพ อบรมคุณธรรมช่่วยเหลือคนพิการ

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ หรือทุพพลภาพ มอบทุน ฝึกวิชาชีพให้มีทุนสำหรับการดำรงชีพ และช่วยเหลือ สนับสนุนวิชาชีพต่างๆ ที่แต่ละคน สามรถฝึกฝนเป็นวิชา หาเลี้ยงชีพได้ รวมถึงให้ธรรมะเพื่อสร้างพลังกายและพลังจิต ให้สามารถต่อสู้กับโลกภายนอกต่อไปได้อย่างมีความสุข

ช่วยเหลือคนชรา มอบทุน เลี้ยงอาหารคนชรา บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ต่างๆช่วยเหลือคนชรา

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกำลังใจ และตอบแทนพระคุณที่ได้ให้กำเนิด จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือคนชรา มอบทุบ เลี้ยงอาหารคนชรา โดยการมอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ วิชาชีพต่างๆ และช่วยเหลือยามเจ็บไข้ ให้ความสุขทางกายและทางจิต ฝึกสมาธิ อันจะนำวิถีจิตได้ถูกปลดเปลื้องพันธนาการของกองทุกข์ทั้งหลาย

ต้้นกล้าแห่งบุญ หนุนความดี สร้างเด็กให้เก่ง ดี มีคุณธรรมนำจิตใจต้้นกล้าแห่งบุญ หนุนความดี

"ยาทิสัง วปเต พีชัง ตาทิสัง ลภเต ผลัง กัลยาณการี กัลยาณัง ปาปการี ปาปกัง"

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำความดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว

เมื่อพระพุทธองค์ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอริยะ จึงได้เกิดโครงการต้นกล้าแห่งบุญ หนุนนำความดี เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าบุญ ผู้ที่จะนำโมกขธรรมอันห่างไกลจากทุกข์ มาเป็นแนวทาง ที่จะนำวิธีแห่งจิต ให้พ้นจากห้วงวัฏจักรแห่งทุกข์ วัฏสงสารแห่งสังขารให้ล่วงผ่านเข้าสู่จิตอริยะได้

ปลูกป่าคืนธรรมชาติ ปลูกป่าคืนชีวิต ปลูกจิตสำนึกคืนความสุขทุกถิ่นที่ปลูกป่าคืนธรรมชาติ

ผู้ให้ศรัทธา ผู้ให้ชีวิต ผู้ให้ดวงจิต คือผู้มีพระคุณ เพื่อตอบแทนพระคุณพระแม่ธรณี และผืนป่า ผู้ให้อากาศ ให้ต้นน้ำลำธาร ให้โลกนี้มีลมหายใจ จึงได้เกิดโครงการ "ปลูกป่าคืนชีวิต" เพื่อปลูกจิตสำนึก คืนความสุขทุกถิ่นที่ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวะความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ทำให้สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งความสามัคคี เล็งเห็นความสำคัญของทุกสรรพสิ่ง จึงเริ่มต้นโครงการนี้ เพื่อสร้างความดี ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ส่งเสริมอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ตามสถานพยาบาลต่างๆสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ด้วยสัจธรรม "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมี แต่หากมีสิ่งใดที่ทางมูลนิธิ จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือได้ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ดังนั้นจึงเกิดโครงการทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ เพราะความเจ็บไข้ ถ้ารักษาได้ก็จะทำให้ชีวิตยืนยาวต่อได้ และเมื่อช่วยชีวิตบุคคลอื่นได้ก็จะทำให้เกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและศรัทธาอันแรงกล้า จึงอยากให้ทุกท่านได้มีเครื่องมือที่ช่วยชีวิต และช่วยให้จิตหลุดพ้นทุกข์ได้

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  043-393-282     สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th