ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ใจดี สติ รู้
dot
dot
รับข่าวบุญ

dot


facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
Line ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
งดจัดงานผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
หนังสือสำคัญ "ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร" มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา เพชรบูรณ์
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง
“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน
พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โรงทานมหากุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์โนนทัน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ถวายเพลวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อน้อมอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายหน่อกล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
ผ้าป่าสามัคคีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เททองพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านวาสนะเวศม์
มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
โครงการต้นกล้าแห่งความดี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสร้างโครงการเพื่อมนุษยชาติ

 

ติดต่อประสานงาน ร่วมสร้างบุญ สร้างบารมี โทรฟรีทั่วไทย    สายด่วนมูลนิธิ โทร. 1800-700-565  ฟรี !!

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


งดจัดงานผ้าป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

เฉลิมฉลอง พระสมเด็จองค์ปฐม 3 ปาง ผ้าป่า มีนาคม 2562

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน ก.ย.62 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

ผ้าป่าพระปางห้ามญาติ พระสิวลีมหาโชค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

เฉลิมฉลอง พระสมเด็จองค์ปฐม 3 ปาง ผ้าป่า มีนาคม 2562

ผ้าป่าสามัคคี ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ผ้าป่าศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ผ้าป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

สงกรานต์ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

http://www.ariya.or.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89.html

http://www.ariya.or.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1.html

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ Srikaew Ariya Foundation For Humanity

 

ข่าวสารบุญ
ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เดือนมีนาคม 2563 ผ้าป่าสร้างศาลา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 มี.ค.63 ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น สร้างพระปางอุ้มบาตร (พระประจำวันพุธ) ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา อาคารที่พักนักปฏิบัติธรรม

More...

น้ำท่วมอีสาน ก.ย.62 - ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

พายุโพดุล ถล่มอีสาน ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 62 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก มูลนิธิศรีแก้วอริยะ .ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความลำบากนี้  ได้รวมน้ำใจพี่น้อง  เตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องใช้ พร้อมลงพื้นที่ ส่งตรงถึงพี่น้องที่เดือดร้อน ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด

More...

ผ้าป่าพระปางห้ามญาติ พระสิวลีมหาโชค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 24-27 สิงหาคม 62 ผ้าป่าบุญ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์… พระพุทธรูปปางวันจันทร์… สร้างพระสิวลีมหาโชค… ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา… อธิษฐานบุญบารมี30 ทัศเปิดบุญเสริมดวง… สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา… เปิดญาณวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบุญตรัสรู้… ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

Line ID : @ariya191 

https://line.me/R/ti/p/%40ariya191

More...

สงกรานต์ ๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

พิธีมหาบารมีบุญ... “สงกรานต์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

12-18 เมษายน 2562 สรงน้ำพระ กราบขอพรมหามงคล... พระสมเด็จองค์ปฐม 3 ปาง... พระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ... พระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์... พระอรหันต์ พระเกจิอาจารย์...
บรรพบุรุษต้นแบบอาชีพ... 
เสริมสร้างมหาบารมีบุญให้ตนเองและครอบครัว... เปิดมหาบารมี มหาโชค มหาลาภ... เปิดรับบุญบารมีปีใหม่...

More...

ร่วมปฏิบัติธรรม 8-12 มี.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ขอเชิญญาติธรรมผู้สั่งสมบุญ บารมีแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ร่วมปฏิบัติธรรมบันทึกประวัติศาสตร์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์” อธิษฐานบารมีบุญ ขอความสำเร็จทุกๆ ประการ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง โดยพระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม  พระครูบาอาจารย์ สตรีผู้ปฏิบัติ บำเพ็ญ ธุดงค์ กว่ า 40 พรรษา พร้อมร่วมพิธีมหาบารมี 30 ทัศ… เสริมบารมีบุญ เปิดบุญ เปิดปาฏิหาริย์ แก้ไขดวงชะตา สร้างมหามงคลให้ชีวิต

Line ID : @ariya191

https://line.me/R/ti/p/%40ariya191

More...

ประมวลภาพผ้าป่า บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้จัดงานบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ผ้าป่าสามัคคี นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างศาลาพระใหญ่ พระสังกัจจายน์ พระโพธิสัตว์กวนอิม หลวงปู่มั่น บรรพบุรุษต้นแบบอาชีพชาวนา แม่ค้า ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ

More...

พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

พิธีเททองพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์” วันที่ 23-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

More...

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ .ขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมใจร่วมสวดมนต์อธิษฐาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงได้นำพาไพร่ฟ้าประชาชน ภายใต้ร่มพระบารมี ที่ทรงงานหนักกว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ... ประธานพรทิพย์ ศรจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
พร้อมด้วยคณะญาติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

More...

มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  .ขอนแก่น ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมดูแลสังคมสร้างความดีต่อไป
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

More...

มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง

 เจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จังหวัดขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  ส่งมอบเงินและสิ่งของ อุปโภค บริโภค ร่วมจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่กำลังใต้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

More...

มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยะญานธมฺโม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม ร่วมทำพิธีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศหรือบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

More...

8-12 มี.ค.62 เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 8-12 มีนาคม 62  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น อนุโมทนาบุญทุกท่าน ในการสร้างมหาบุญ มหาบารมีในครั้งนี้

ขออนุญาต แอดไลน์ครับ

https://line.me/R/ti/p/%40ariya191

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพสกนิกรชาวขอนแก่น มากกว่า 3,000 คน พร้อมร่วมทำโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

More...

พิธีเจิมฆ้องใหญ่มหามงคล บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น ได้ทำพิธีมหาบุญ มหาบารมีอันยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่มวลมหาชน เจิมฆ้องใหญ่มหามงคล ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม อธิษฐานถวายเป็นมหาบุญบารมี 30 ทัศ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

More...

พิธีเททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธฺ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"

อธิษฐานบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์... เททององค์สมเด็จพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีพระเทพพุทธิมุนี  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานในพิธี

More...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 อนุโมทนาบุญกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วยให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ร่วมมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อปลูกสร้างความร่มรื่นและผลกล้วยไว้ร่วมบุญบารมี 30 ทัศ ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

More...

ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

คณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ร่วมปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน โดยมีพระอาจารย์แม่อมิตา  อริยะญานธมฺโม นำอธิษฐานบารมีบุญถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุญบารมีให้แก่ทุกคน

More...

พิธีเปิดถนนบุญบันดาลโชค ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  คณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา ในการสร้างมหาบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายถนนบุญบันดาลโชค เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่ออธิษฐานบารมีบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว

More...

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ ในพิธีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณงามความดีในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสัมมาอาชีวะ ตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

More...

ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาปางเปิดฤทธิ์เนรมิตแก้วสารพัดนึก

ประมวลภาพขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา "ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตแก้วสารพัดนึก" วันที่ 1-7 กันยายน 2559 อนุโมทนาบุญใหญ่กับทุกๆ ท่าน

More...

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีพระเทพพุทธิมุณี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะญาติร่วมพิธีอย่างคับคั่ง เป็นมหาบารมีบุญใหญ่ร่วมกัน

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนโรงเรียนฝางวิทยายน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนฝางวิทยายน 25 รุ่น 5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ท่านประธานพรทิพย์  ศรจันทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกท่านได้สร้างความดีต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน

More...

คณะผู้บริหารมูลนิธิศรีแก้วอริยะ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ... ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  เจ้าหน้าที่  อาสาสมัครมูลนิธิ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  "บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"  ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ชีวิต และจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้านอย่างเต็มที่  พร้อมทั้งนำพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่ให้กับบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ เยาวชนได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีอย่างแท้จริง

More...

มูลนิธิศรีแก้วอริยะมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความดี สังคมแห่งการแบ่งปัน และได้สนับสนุนองค์กรต่างๆ เสมอมา เนื่องในโอกาสนี้ได้จัดมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

More...

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ โดยใช้หลักธรรมของพุทธองค์ เพื่อนำทางสู่ความสุขอย่างแท้จริง  ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   จังหวัดอุบลราชธานี

More...

แข่งขันทำพานบายศรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 เรียนเชิญร่วมแข่งขัน "ทำพานบายศรี" ชิงเงินรางวัลร่วม 30,000 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พร้อมร่วมอธิฐานบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้กับตัวเองและครอบครับ

More...

5 ธันวาคม 2557 มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณมณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ  ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 

More...

มูููลนิธิศรีแก้วอริยะ : กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ช่วยเด็กด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา โรงทาน ช่วยผู้ประสบภัย อบรมคุณธรรมบัณฑิต ช่วยเด็กกำพร้า ส่งเสริมการตักบาตร ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือคนชรา ต้นกล้าแห่งความดี ผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนา กฐ
โครงการผ้าป่า ทำนุบำรุงพระศาสนา ร่วมสร้างโลกแห่งความดี

โครงการผ้าป่าทำนุบำรุงพระศาสนา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะร่วมสร้างสังคมแห่งความดี โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านวัด โรงเรียน ชุมชนต่างๆ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจกัน

More...

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสมาธิอริยะลีลานาโน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและโครงการใจดี สติ รู้ วิปัสสนากรรมฐาน สร้างญาณปัญญา มูลนิธิศรีแก้วอริยะจัดการอบรม บรรยายธรรม และให้ความรู้ในเรื่องของระบบการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แก่นักปฏิบัติธรรมและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการไปทั่วประเทศและทั่วโลก

More...

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า มอบทุน อบรมคุณธรรม

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลน ตามพื้นที่ห่างไกล และตามสถานที่ต่างๆ มูลนิธิศรีแก้วอริยะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า มอบทุนการศึกษา อบรมคุณธรรม  จัดปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส สามารถเรียนหนังสือ ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมให้เป็นคนดีของสังคมโลกต่อไป

 

More...

มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส อบรมคุณธรรม

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน นักเรียนที่เรียนเก่ง และที่มีคุณธรรม เป็นคนดี สร้างความดีให้แก่สังคม เพื่อให้เด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์โลกได้ โดยมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ได้จัดมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ และจัดโครงการปฏิบัติธรรมให้

More...

โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุขยิ้มใจดีไปทั่วโลก

โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุขยิ้มใจดีไปทั่วโลก มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เป็นโครงการที่จัดโรงทานออกไปให้ความช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤติที่มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น หรือส่วนที่ขาดแคลน ตลอดจนจัดทำโรงทานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานบุญ งานกุศลต่างๆ และจัดปฏิบัติธรรม

More...

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ

โครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติในภาวะวิกฤติต่างๆ อาทิเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น  ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดอบรมวิชาชีพ และจัดปฏิบัติธรรม

More...

อบรมคุณธรรมบัณฑิต เพื่อให้เป็นคนเก่งและดี ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

โครงการบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมคุณธรรมให้กับบัณฑิต นักศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม ให้รู้จักใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิต และในหน้าที่การงานต่อไป เพื่อเป็นกำลังหลักในการสร้างสังคมแห่งความดีร่วมกัน

More...

ทำบุญ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า เลี้ยงอาหาร มอบทุน ตามสถานสงค์เคราะห์ และสถานที่ต่างๆ

เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า มอบทุน เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า และสถานสงค์เคราะห์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกถูกทอดทิ้งจากสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม และฟื้นฟูสภาพจิตใจ อบรมคุณธรรม ปฏิบัติธรรม

More...

มหากฐิน พลิกโลก ร่วมสร้ามมหาบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำได้ยาก

เพื่อสร้างมหาบุญ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกัน ซึ่งกฐินจะมีได้แค่ปีละ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัด สามารถมีประธานกฐินได้แค่คนเดียว ซึ่งเป็นบุญที่ทำได้ยาก และมีอานิสงฆ์มากมาย มหาศาลเกินจะประมาณได้ พร้อมทั้งจัดบรรยายธรรม และปฏิบัติธรรม

More...

ตักบาตร สร้างมหาทานบารมี เป็นโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตร

โครงการตักบาตร เป็นการส่งเสริมการประเพณีตักบาตร ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชนชาติไทย และชาวโลกตลอดไป เนื่องจากปัจจุบันชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเหมือนในอดีต โครงการนี้จึงช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป 

More...

ช่่วยเหลือคนพิการ มอบทุน ฝึกวิชาชีพ อบรมคุณธรรม

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ หรือทุพพลภาพ มอบทุน ฝึกวิชาชีพให้มีทุนสำหรับการดำรงชีพ และช่วยเหลือ สนับสนุนวิชาชีพต่างๆ ที่แต่ละคน สามรถฝึกฝนเป็นวิชา หาเลี้ยงชีพได้ รวมถึงให้ธรรมะเพื่อสร้างพลังกายและพลังจิต ให้สามารถต่อสู้กับโลกภายนอกต่อไปได้อย่างมีความสุข

More...

ช่วยเหลือคนชรา มอบทุน เลี้ยงอาหารคนชรา บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ต่างๆ

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกำลังใจ และตอบแทนพระคุณที่ได้ให้กำเนิด จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือคนชรา มอบทุบ เลี้ยงอาหารคนชรา โดยการมอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ วิชาชีพต่างๆ และช่วยเหลือยามเจ็บไข้ ให้ความสุขทางกายและทางจิต ฝึกสมาธิ อันจะนำวิถีจิตได้ถูกปลดเปลื้องพันธนาการของกองทุกข์ทั้งหลาย

More...

ต้้นกล้าแห่งบุญ หนุนความดี สร้างเด็กให้เก่ง ดี มีคุณธรรมนำจิตใจ

"ยาทิสัง วปเต พีชัง ตาทิสัง ลภเต ผลัง กัลยาณการี กัลยาณัง ปาปการี ปาปกัง"

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำความดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว

เมื่อพระพุทธองค์ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอริยะ จึงได้เกิดโครงการต้นกล้าแห่งบุญ หนุนนำความดี เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าบุญ ผู้ที่จะนำโมกขธรรมอันห่างไกลจากทุกข์ มาเป็นแนวทาง ที่จะนำวิธีแห่งจิต ให้พ้นจากห้วงวัฏจักรแห่งทุกข์ วัฏสงสารแห่งสังขารให้ล่วงผ่านเข้าสู่จิตอริยะได้

More...

ปลูกป่าคืนธรรมชาติ ปลูกป่าคืนชีวิต ปลูกจิตสำนึกคืนความสุขทุกถิ่นที่

ผู้ให้ศรัทธา ผู้ให้ชีวิต ผู้ให้ดวงจิต คือผู้มีพระคุณ เพื่อตอบแทนพระคุณพระแม่ธรณี และผืนป่า ผู้ให้อากาศ ให้ต้นน้ำลำธาร ให้โลกนี้มีลมหายใจ จึงได้เกิดโครงการ "ปลูกป่าคืนชีวิต" เพื่อปลูกจิตสำนึก คืนความสุขทุกถิ่นที่ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวะความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ทำให้สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งความสามัคคี เล็งเห็นความสำคัญของทุกสรรพสิ่ง จึงเริ่มต้นโครงการนี้ เพื่อสร้างความดี ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

More...

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ส่งเสริมอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ตามสถานพยาบาลต่างๆ

ด้วยสัจธรรม "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมี แต่หากมีสิ่งใดที่ทางมูลนิธิ จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือได้ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ดังนั้นจึงเกิดโครงการทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ เพราะความเจ็บไข้ ถ้ารักษาได้ก็จะทำให้ชีวิตยืนยาวต่อได้ และเมื่อช่วยชีวิตบุคคลอื่นได้ก็จะทำให้เกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและศรัทธาอันแรงกล้า จึงอยากให้ทุกท่านได้มีเครื่องมือที่ช่วยชีวิต และช่วยให้จิตหลุดพ้นทุกข์ได้

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ที่อยู่ :  เลขที่ 115 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  เลขที่ 596 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร :  1800-700-565 ฟรี      สำนักงาน :  043-393-282
อีเมล : SrikaewAriya@gmail.com     เว็บไซต์ : www.ARIYA.or.th