dot dot
dot
มููลนิธิศรีแก้วอริยะ : โครงการใจดี สติ รู้
dot
dot

dot


กำหนดการ งานบุญผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม 8-12 พฤษภาคม 2558
แข่งขันไก่ย่าง ส้มตำ ทำบายศรี ทำข้าวจี่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมาธิอริยะลีลานาโน
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
มอบหนังสือห้องสมุดประชาชน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ 2557
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2556
ร่วมกิจกรรม วันตำรวจ ณ สภ.ยอ่ย มข. 2557
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.สุรินทร์
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
โครงการตักบาตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ


ภาพกิจกรรม > โครงการช่่วยเหลือเด็กกำพร้า

โครงการช่่วยเหลือเด็กกำพร้า

Copyright © 2013 All Rights Reserved by Srikaew Ariya Foundation.