ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ถวายภัตตาหารเพล

วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น