ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

โครงการช่วยเหลือสังคม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2564

 

กราบขอพรอันเป็นมหามงคลสูงสุด

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกๆพระองค์คุ้มครอง

 

บารมีธรรมพระพุทธองค์

องค์ฌานองค์ญาณ

องค์ฤทธิ์องค์ปาฏิหาริย์

 

บารมีบุญ

อัศจรรย์บุญ84,000 พระธรรมขันธ์

บุญบารมี 30 ทัศ

บุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

 

บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธัมโม

พระวิปัสสนาจารย์

ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร

ธุดงค์ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา

 

บารมีธรรมนักปฏิบัติทั่วโลก

ปกป้องคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

 

แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากกรรม

จากบาปจากเวรจากอาถรรพ์มนต์ดำ

วิบากกรรมชั่วร้ายทั้งมวล

อธิษฐานบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

ผู้กุมชะตาชีวิตทุกภพทุกภูมิ

 

ให้อโหสิกรรมจากบาปจากกรรม

จากเวรทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข

ความสมหวังในสิ่งที่ดี

ที่เจริญทั้งปวง

 

หมดจากทุกข์โศกโรคภัย

อันตรายทั้งปวงอย่าได้แพ้วพาน

กิจการงานธุรกิจ

เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา

อย่าได้ขาดเป็นเศรษฐี

มหาเศรษฐีผู้ค้ำจุนพระศาสนา

ได้สร้างบุญสร้างบารมีเต็มที่

เต็มกำลังตลอดไป

สาธุ  _/\_