มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์