สนับสนุนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 
 ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น