สร้างศาลาพระใหญ่ นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม

ผ้าป่าสามัคคี 28-31 สิงหาคม 2561

สร้างศาลาพระใหญ่

นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
 
 
ผ้าป่าสามัคคี 28-31 สิงหาคม 2561 สร้างศาลาพระใหญ่ นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
ผ้าป่าสามัคคี 28-31 สิงหาคม 2561 สร้างศาลาพระใหญ่ นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
ผ้าป่าสามัคคี 28-31 สิงหาคม 2561 สร้างศาลาพระใหญ่ นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม