กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของ คณะกรมการปกครอง

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563

ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956