กิจกรรมการถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมการถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 57

ณ   มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 
 
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
Visitors: 180,891,037