กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ

กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ

วันที่  12  สิงหาคม  2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญวันแม่แห่งขาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,891,028