กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษาปล่อยปลาออนไลน์

กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา

ปล่อยปลาออนไลน์

วันที่  24-25   กรกฎาคม  2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา ปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 24-25  กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา ปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 24-25  กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา ปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 24-25  กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา ปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 24-25  กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการทำบุญเข้าพรรษา ปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 24-25  กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,888,643