กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 เมษายน 2559

ณ  ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น


กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการบริจาคเลือดช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953