กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

วันที่ 13 กันยายน  2563

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมงานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,028