กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย

วันที่ 22 ตุลาคม 2559

ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

 

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ  ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น

Visitors: 180,888,648