กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ  บึงหนองใหญ่  วัดป่าศิริวันวนาราม

อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ บึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ บึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ บึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ บึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ บึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,884,956