กิจกรรมตักบาตรเทโว วัดสังฆทาน

กิจกรรมตักบาตรเทโว วัดสังฆทาน

วันที่ 27 ตุลาคม  2561        

ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมตักบาตรเทโววัดสังฆทาน วันที่ 27 ตุลาคม 2561     ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมตักบาตรเทโววัดสังฆทาน วันที่ 27 ตุลาคม 2561     ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมตักบาตรเทโววัดสังฆทาน วันที่ 27 ตุลาคม 2561     ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมตักบาตรเทโววัดสังฆทาน วันที่ 27 ตุลาคม 2561     ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมตักบาตรเทโววัดสังฆทาน วันที่ 27 ตุลาคม 2561     ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 180,884,953