กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคม

กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จ

กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ 29 ธันวาคม 2553 

ณ วัดป่าแสงอรุณ   

ต.พระลับ   อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2553  ณ วัดป่าแสงอรุณ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2553  ณ วัดป่าแสงอรุณ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2553  ณ วัดป่าแสงอรุณ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2553  ณ วัดป่าแสงอรุณ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,942