กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ

วันที่  26 ตุลาคม 2560    

ณ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

 

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560   ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560   ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560   ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560   ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560   ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Visitors: 180,893,475