กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์

กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี

วัดรังษีชัชวาลย์

วันที่  24 ตุลาคม  2564

ณ วัดรังษีชัชวาลย์  ต.สมเด็จ

อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์


กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคีวัดรังษีชัชวาลย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

 

Visitors: 180,884,953