กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2558

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

วันที่ 28 ตุลาคม 2558  

ณ   วัดพระบาทภูพานคำ 

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ  วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ  วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ  วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ  วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,036