กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  

ณ   ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและอันเชิญพระอุปคุต  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Visitors: 180,891,029