ทำบุญภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ถวายภัตตาหารเพล

วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ถวายภัตตาหารเพล วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,474