กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์

ทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตไถ่ชีวิตสัตว์

ปลดปล่อยชีวิต

ตอบแทนพระคุณบิดามารดา

อธิษฐานบุญพระพุทธเจ้าคุ้มครอง

ผู้มีพระคุณตนเอง

และคนที่ท่านรัก


กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ไถ่ชีวิต

ปลดปล่อยชีวิตใช้หนี้ชีวิต

อธิษฐานบุญเข้าภพภูมิบุญ

อัศจรรย์บุญ 84.000 พระธรรมขันธ์

พิธีมหาบุญบารมี 30 ทัศ

ไถ่ถอนบาปเสริมบารมีบุญ

สร้างดวงเศรษฐีพ้นโรคภัย

 

……………………………

นำพาอธิษฐานบุญโดย

 

พระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธัมโม

ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  .ขอนแก่น

พระวิปัสสนาจารย์อาจารย์สอนกรรมฐาน

พระครูบาอาจารย์สตรีผู้ถวายชีวิต

ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นทางหลุดพ้น

ธุดงค์ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา

จนสำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม

ตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง

 

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

……………………………

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

https://youtu.be/sqGxtu0GySI

บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...

ผู้แสวงบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

บุญที่หาทำได้ยากยิ่ง...

เพราะเป็นบุญข้ามภพข้ามชาติ... ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล...

ยากที่จะพบได้... ในชีวิตแต่ละชาติของแต่ละคน...

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม

สตรีผู้ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม...

อันเป็นทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา...

ได้นำพาอธิษฐานเข้าสู่ภพภูมิบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

อันเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์... เกิดปาฏิหาริย์บันดาลได้...

สร้างอานิสงส์บุญแห่งภพชาติ...

ปรารถนาสิ่งใดได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล...

อธิษฐานล้างเคราะห์ล้างกรรมไถ่ถอนบาป...

อธิษฐานบุญส่งคืนพญากรรมผู้กุมชะตาชีวิต...

จะได้ไม่ต้องติดในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์นี้ตลอดกาล...

หากแม้นผู้ใดได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้...

บารมีที่ยิ่งใหญ่แม้เพียงเล็กน้อยที่ได้ร่วมทำบุญไป...

แต่กลับมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ...

นี่คือบุญอมตะทุกภพภูมิแห่งภพชาติ...

ที่มิอาจประมาณค่าได้...

 

กราบขอพรพระพุทธองค์

ให้บุญบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง

ให้บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่คุ้มครอง

ให้บารมีธรรมนักปฏิบัติคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

 

สาธุ  _/\_

Visitors: 180,884,956