กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่  28 กรกฎาคม  2563

ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน 

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น


กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางอำเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956