กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์

ร่วมบุญปีใหม่ไทย
สงกรานต์ 12 เม.ย. 65
สรงน้ำขอพรออนไลน์
ปลอดภัยสงกรานต์
เชิญเป็นเจ้าภาพสร้างเสารั้วปักเสาบุญหนุนนำชีวิต
-ปล่อยปลา ปล่อยเคราะห์รับโชคปีใหม่ไทย
-ใส่บาตรบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
-พิธีบารมี 30 ทัศตัดกรรม
-ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
-สรงน้ำพระ ขอพรสมปรารถนา
-สรงน้ำขอพรพระอาจารย์แม่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
 
กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน 2565     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน 2565     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน 2565     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน 2565     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สรงน้ำขอพรออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน 2565     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
Visitors: 180,888,648