กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน

กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน

วันที่  17  สิงหาคม  2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,193