กิจกรรมทำบุญออกพรรษา

กิจกรรมทำบุญออกพรรษา

วันที่  21 ตุลาคม  2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมทำบุญออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,193