กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์

กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์

วันที่  11 กันยายน  2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญโซล่าเซลล์ วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953