กิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 

ณ โรงพยาบาลขอนแก่น  

ต.ในเมือง   อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 วันที่ 12 สิงหาคม 2553  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 วันที่ 12 สิงหาคม 2553  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 วันที่ 12 สิงหาคม 2553  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 วันที่ 12 สิงหาคม 2553  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 วันที่ 12 สิงหาคม 2553  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956