กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 11  พฤศจิกายน 2562

ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 180,884,953