กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 23  พฤษภาคม 2562

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

Visitors: 180,884,953