กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ณ  สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

Visitors: 180,893,476