ทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร

อ.เมือง จ.ขอนแก่น


โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ สวนสาธารณะ 200 ปีบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953