พิธีทอดถวายผ้าป่า 27-29 ส.ค. 65 สร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า

สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง

27 สิงหาคม 2565

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 สิงหาคม 2565 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่

 

คณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์

ร่วมถวายโรงทานมหากุศล

  โรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

โรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 

สร้างมหาทานบารมี

ปล่อยปลาออนไลน์ไถ่ชีวิต

ให้ชีวิตเป็นทาน

ใช้หนี้ชีวิตที่เราเคยกินชีวิตเขา

 

อธิษฐานบุญเข้าภพภูมิ

อัศจรรย์บุญ 84.000 พระธรรมขันธ์

ไถ่ถอนบาปเสริมบารมีบุญ

สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาล้างอาถรรพ์

สร้างดวงมหาเศรษฐีพ้นโรคภัย

รับบารมีบุญพระพุทธองค์

คุ้มครองตลอดปีและตลอดไป

 

โรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน


 

28 ส.ค. 65

อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ

ตัดกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

ล้างอาถรรพ์มนต์ดำอธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เข้าถึงบุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าอธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย

พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม 

พระครูบาอาจารย์

สตรีผู้ถวายชีวิตเพื่อค้นหา

โมกขธรรมอันเป็นทางหลุดพ้น 

ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร 

ธุดงค์กลางป่าเขามากกว่า 40 พรรษา

ผู้สำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม

เข้าถึงจิตญาณเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

หลุดพ้นกิเลสบาปทั้งปวง

ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ผู้เป็นอมตะธรรม

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง

 

โรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนโรงทาน อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

29-31 สิงหาคม 2565

  คณะศิษยานุศิษย์ นักปฏิบัติธรรม

ร่วมปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน

อธิษฐานบุญให้กับญาติธรรม

และเจ้าภาพที่ร่วมสร้างบุญทุกท่าน

ปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นปฏิบัติธรรม เข้ากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,952