พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

วัดโพธิ์โนนทัน 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดโพธิ์โนนทัน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดโพธิ์โนนทัน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดโพธิ์โนนทัน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดโพธิ์โนนทัน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดโพธิ์โนนทัน

Visitors: 180,888,649