ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2567”

ร่วมทำบุญ

ล้างสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลในปีเก่า |

เปิดภูมิบุญให้ตนเองรับสิ่งที่ดีมหามงคลในปีใหม่ 2567”

 

ทำบุญปีใหม่ 2567 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

ร่วมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ

ตัดกรรมสะเดาเคราะห์ต่อชะตา

ล้างอาถรรพ์มนต์ดำ

 

อธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เข้าถึงบุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าอธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ

 

ทำบุญปีใหม่ 2567 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน

สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 

ร่วมทำบุญ

ปล่อยปลาออนไลน์ให้ชีวิตเป็นทาน

สลักชื่อบนแผ่นทองดวงชะตา

ใส่บาตร 84,000 พระองค์

อนุโมทนาบุญปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ทำบุญถวายเสนาสนะสร้างแท่นกรรมฐาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโรงทานนักปฏิบัติธรรม

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา 

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา 

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 

 

………………………

!!! สร้างบุญให้ตนเอง

ทำบุญสลักชื่อตนเองบน

แผ่นทองดวงชะตา

 

ทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิต

 

ทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน

 

 

…………………………

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

 

…………………………

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  

https://lin.ee/9xG2xfC

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

! สิ่งที่ต้องการอธิษฐานขอพรให้สำเร็จสมหวังให้เกิดปาฏิหาริย์บุญได้

อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

กราบขอบุญบารมีอันสูงสุด

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า

ปกป้องคุ้มครองทุกท่าน

ให้เกิดปาฏิหาริย์บุญสำเร็จทุกๆประการ

สาธุ _/\_

 

Visitors: 180,884,953