มอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สกลนครโฮมแคร์ จ.สกลนคร

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สกลนครโฮมแคร์

ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 


AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

AAE87E7E-5F05-4B86-AB64-A4C62710AE00.jpg 77183C73-BD37-49D5-90D7-81AA47742B93.jpg 63A57640-787B-411F-8B7E-95AD62EDC07F.jpg 1CE915D2-68B0-4201-BBD2-2ACDE8913483.jpg

Visitors: 180,888,645