มอบทุนช่วยเหลือคนพิการ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

7 เมษายน 65

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    จัด 7 เมษายน 65

Visitors: 180,891,038