มอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่