มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ที่ขาดโอกาส 

ณ บ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดโอกาส

 

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

Visitors: 180,895,197