มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566


มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ มอบทุนโรงพยาบาลสูงเม่น

 

Visitors: 180,893,474