มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ

 

Visitors: 180,893,479