มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ณ โรงพยาบาลลับแล

ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566


มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลับแล

Visitors: 180,893,473