มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

วันนี้ท่านสามารถบริจาคเงินทำบุญได้ง่ายๆ โดยตรง เพียงใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

 

Visitors: 180,884,943