ร่วมมุทิตาคาราวะบูชาอาจาริยะ เจริญอายุวัฒนะมหามงคล

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม

 

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล
พระครูบาอาจารย์
ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา
 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

  พระครูบาอาจารย์ ที่บำเพ็ญเพียร
ปฏิบัติ ธุดงค์ในป่ากว่า 40 พรรษา
ผู้นำพา ชี้ทางพ้นทุกข์ ให้ศิษยานุศิษย์
และมวลมนุษย์ทุกคน
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
 
 
ร่วมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ
ตัดกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
ล้างอาถรรพ์ มนต์ดำ อธิษฐาน
“อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์”
 
เข้าถึงบุญตรัสรู้ บุญสำเร็จ
ของพระพุทธเจ้า อธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ
ทำบุญปล่อยปลา
สลักชื่อบนแผ่นทองดวงชะตา
ใส่บาตร 84,000 พระองค์
ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายโรงทาน นักปฏิบัติธรรม
 
 
อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
 
กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละยิ่ง ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
 
 
พิเศษ !!!
 
ทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
มุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล
พระครูบาอาจารย์ 
 
จะได้สลักชื่อ-นามสกุล
ลงใบอธิษฐานบุญ
ถวายพระอาจารย์แม่
เพื่ออธิษฐานบุญให้
ดวงชะตา เสริมบุญบารมี
ตัดล้างสิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต
รับบุญ รับบารมีใหญ่
เปิดทุกๆ ภพภูมิ อธิษฐานบุญสำเร็จ
พร้อมสะเดาะห์ ต่อชะตา ล้างอาถรรพ์
อธิษฐานบุญให้ภพภูมิพญากรรม
เจ้ากรรม นายเวรที่ติดพัน
ได้สำเร็จลุล่วง ดังปรารถนา
สาธุ _/\_
 
 
ทุกท่านที่ร่วมทำบุญ มุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์
 
Visitors: 180,893,480