ทำบุญออกพรรษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ทำบุญวันออกพรรษา

 

ตักบาตรเทโวออนไลน์

 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2566

ร่วมทำบุญออนไลน์

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

วันที่พระพุทธเจ้าเปิด 3 โลก

 

ให้ตักบาตรทำบุญอธิษฐานบารมี

เข้าเฝ้าพระพุทธองค์

แผ่บุญกุศลให้ทุกภพภูมิ

 

ให้ได้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ

ที่เพิ่งออกจากสมาธิฌาน

ออกจากนิโรธสมาบัติ

ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด

ในช่วงเข้าพรรษา

ถือเป็นบุญใหญ่ที่หาทำได้ยากยิ่ง

 

 ออกพรรษา ตักบาตรเทโว

ปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐาน

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

 

ขอเรียนเชิญญาติธรรม

ผู้แสวงหาโมกธรรม

แสวงหาการสร้างบุญบารมี

ผู้มีบุญทุกท่าน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์

 

อธิษฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ   .ขอนแก่น

 

……………………

 

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

 

……………………

 

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  

https://lin.ee/9xG2xfC

 ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

!! สิ่งที่ต้องการจะอธิษฐานบุญขอพรให้สำเร็จ

 

 

 

……………………

 

การตักบาตรเทโว

ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง

เป็นประเพณีที่สืบทอด

กันมาอย่างยาวนาน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ตักบาตรเทโว

หรือเรียกว่า

การตักบาตรเทโวโรหณะ

ซึ่งคำว่าเทโวย่อมาจากเทโวโรหณะ 

แปลว่าการเสด็จจากเทวโลก

 

การตักบาตรเทโว

จึงเป็นการระลึกถึง

วันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ

จากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ประเพณีการทำบุญกุศล

เนื่องในวันออกพรรษานี้ 

จะมีการตักบาตรเทโวนี้

ตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะ

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์

 

ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำเดือน 11

หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา

เป็นเวลา 3 เดือน

 

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ

เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร

ที่พิเศษมากวันหนึ่ง

กล่าวคือในพรรษาหนึ่ง

พระพุทธเจ้าได้เสด็จ

ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา

และทรงจำพรรษาที่นั้น

พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลก

มายังโลกมนุษย์

 

โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ 

ใกล้เมืองพาราณสี 

ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าว

ก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น

และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย 

 

กล่าวกันว่าในวันนี้

ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ 

คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรก 

ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน 

จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า 

วันพระเจ้าเปิดโลก 

คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956