ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ตักบาตรเทโว.jpg

 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2565

วันแรม 1 ค่ำเดือน 11

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

วันที่พระพุทธเจ้าเปิด 3 โลก

 

ให้ตักบาตรทำบุญอธิษฐานบารมี

เข้าเฝ้าพระพุทธองค์

แผ่บุญกุศลให้ทุกภพภูมิ

 

ให้ได้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ

ที่เพิ่งออกจากสมาธิฌาน

ออกจากนิโรธสมาบัติ

ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด

ในช่วงเข้าพรรษา

ถือเป็นบุญใหญ่ที่หาทำได้ยากยิ่ง

 

 

 

ขอเรียนเชิญญาติธรรม

ผู้แสวงหาโมกธรรม

แสวงหาการสร้างบุญบารมี

ผู้มีบุญทุกท่าน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์

 

อธิษฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ   .ขอนแก่น

 

……………………

 

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

 

……………………

 

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  

https://lin.ee/9xG2xfC

 ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

!! สิ่งที่ต้องการจะอธิษฐานบุญขอพรให้สำเร็จ

 

 

 

……………………

 

การตักบาตรเทโว

ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง

เป็นประเพณีที่สืบทอด

กันมาอย่างยาวนาน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ตักบาตรเทโว

หรือเรียกว่า

การตักบาตรเทโวโรหณะ

ซึ่งคำว่าเทโวย่อมาจากเทโวโรหณะ 

แปลว่าการเสด็จจากเทวโลก

 

การตักบาตรเทโว

จึงเป็นการระลึกถึง

วันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ

จากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ประเพณีการทำบุญกุศล

เนื่องในวันออกพรรษานี้ 

จะมีการตักบาตรเทโวนี้

ตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะ

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์

 

ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำเดือน 11

หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา

เป็นเวลา 3 เดือน

 

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ

เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร

ที่พิเศษมากวันหนึ่ง

กล่าวคือในพรรษาหนึ่ง

พระพุทธเจ้าได้เสด็จ

ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา

และทรงจำพรรษาที่นั้น

พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลก

มายังโลกมนุษย์

 

โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ 

ใกล้เมืองพาราณสี 

ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าว

ก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น

และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย 

 

กล่าวกันว่าในวันนี้

ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ 

คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรก 

ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน 

จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า 

วันพระเจ้าเปิดโลก 

คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์" น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น